Helsingin yliopiston tapahtumakalenterin säännöt

1. Kalenterin ylläpito
Helsingin yliopiston tapahtumakalenteria ylläpitää yliopiston viestintäyksikkö.
Tunnukset ja käyttäjätuki osoitteesta digiviestinta@helsinki.fi.

2. Kalenterissa julkaistavat tapahtumat
Helsingin yliopiston tapahtumakalenterissa julkaistaan tietoja sellaisista tapahtumista, joiden järjestämisestä vastaa Helsingin yliopisto tai jokin sen alainen yksikkö (tiedekunta, laitos, erillinen laitos, keskushallinnon alainen yksikkö).

Tietoja tieteellisten seurojen tai muiden yhdistysten järjestämistä tapahtumista julkaistaan, kun tapahtuman teema liittyy kiinteästi tieteeseen tai yliopistoelämään ja kun vähintään yksi seuraavista ehdoista toteutuu:

1) Helsingin yliopiston tiedekunta, laitos tai muu yksikkö osallistuu tapahtuman järjestelyihin.

2) Tapahtuma järjestetään Helsingin yliopiston tiloissa.

3) Luennoija on Helsingin yliopistosta.

Opinto-oppaissa julkaistuja luento- tai seminaaritietoja julkaistaan julkisten verkkosivujen tapahtumakalenterissa ainoastaan silloin, kun tapahtuma on suurelle yleisölle suunnattu. Yliopiston sisäiset tapahtumat julkaistaan intranet Flamman kalenterissa.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan HYY:n ja sen yhteydessä toimivien järjestöjen ym. tahojen tapahtumailmoitukset tulee julkaista HYY:n tapahtumakalenterissa osoitteessa www.helsinki.fi/hyy/kalenteri

Tapahtumakalenterin ylläpitäjät pidättävät itselleen oikeuden tapauskohtaisesti päättää tietojen viemisestä kalenteriin. Ylläpitäjät pidättävät itselleen myös oikeuden muokata kalenteriin hyväksyttyjä tapahtumailmoituksia.

3. Tietojen syöttäminen kalenteriin
Yliopiston julkisilla verkkosivuilla näkyvän tapahtumakalenterin Ehdota tapahtumaa - lomakkeella syötetyt tapahtumat julkaistaan sekä julkisten sivujen että intranet Flamman kalenterissa. Tapahtumaa ei voi kohdistaa vain jompaan kumpaan kalenteriin.

Intranet Flammassa Ehdota tapahtumaa -lomakkeella voidaan valita julkaistaanko tapahtuma 1) vain Flammassa 2) sekä Flammassa että julkisilla verkkosivuilla 3) tapahtumissa, jotka on kohdistettu vain opiskelijoille 4) tapahtumissa, jotka on kohdistettu vain henkilöstölle.
  
Yliopiston julkisten verkkosivujen Ehdota tapahtumaa lomake.
Intranet Flamman tapahtumakalenteri > Ehdota tapahtumaa 

4. Tietojen tarkistaminen
Yliopiston viestintäyksikkö tarkistaa tapahtumatiedot ja siirtää verkkolomakkeella tulleet tapahtumaehdotukset tapahtumakalenteriin 3-5 kertaa viikossa.
Tapahtumakalenterissa ei julkaista tietoja tapahtumista, jotka eivät täytä kohdassa 2 lueteltuja kriteerejä.

5. Yhteys Yliopisto-lehden tapahtumakalenteriin
Yliopisto-lehden tapahtumakalenteri toimitetaan julkisten verkkosivujen tapahtumakalenterin pohjalta.
Yliopisto-lehden tapahtumakalenterissa ei julkaista tietoja tapahtumista, joista peritään pääsymaksu.
Yliopisto-lehti pidättää oikeuden päättää tapauskohtaisesti verkon tapahtumakalenterissa ilmestyneiden tapahtumien julkaisemisesta lehden painetussa versiossa.

 
 
Login Copyright © Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeudellinen tiedote   Rekisteriseloste